Ἔργο: Ἡ Λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Χήρα τοῦ αὐλάρχου Νὶλς Γκύλντενλέβε.
Ρήση: Τί μπορῶ ἐγώ, μιὰ μοναχικὴ γυναῖκα;..

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.