Ἔργο: Ὄλαφ Λίλιεκρανς: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἀριστοκράτισσα καὶ μητέρα τοῦ Ὄλαφ.
Ρήση: Ἔχω τὸ δικαίωμα ἐγὼ <στὸν τόπο> καὶ θὰ τὸ ἐξασκήσω.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.