Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ρωμαῖος ἀριστοκράτης.
Ρήση: Μὰ κ᾿ ἡ ἐλπίδα γιὰ μεγαλεῖα προσωπικά/ εἶναι κ᾿ ἐκείνη, Κατιλίνα, κίνητρο ἱκανό!

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.