Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Κόμης, ἀντίπαλος τοῦ Χῶκον Χώκονσσεν· ἀργότερα ΔΟΥΚΑΣ καὶ ΒΑΣΙΛΕΥΣ (1188/9 † 1240).
Ρήση: Κανείς δὲν πρέπει νὰ εἶναι βασιλεὺς πάνω ἀπὸ ἐμένα!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.