Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Οἰκονόμος τοῦ μεγαλέμπορου Βέρλε.
Ρήση: Δὲ δέχομαι ἀντίρρηση, καλέ μου κύριε Βέρλε. Δέν ἐπιτρέπεται νὰ μείνετε ἄλλο κειμέσα καὶ νὰ στραβωθῆτε ἀπ᾽ τὸ πολύ φῶς. Δὲ σᾶς κάνει καθόλου καλό.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.