Ἔργο: Ἡ νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ: Νεραϊδοκωμῳδία σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Χήρα.
Ρήση: Οἱ νέοι ζοῦνε μονάχα γιὰ τὴ στιγμὴ καὶ τὸν ἔρωτα -δέ δίνουνε σημασία στὸ μέλλον.

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.