Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Νεαρὸς φίλος τοῦ Κατιλίνα.
Ρήση: Δές τὸ ξίφος πῶς γυαλίζει!/ Αἷμα θέλει! Θὰ πάω… νὰ ξεδιψάσῃ!..

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.