Ἔργο: Ἡ γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Σερίφης τοῦ βασιλιᾶ.
Ρήση: Ποτέ δὲ θένα ποῦνε ὅτι ὁ Κνοὺτ Γκάσλινγκ, πάτησε τὸν ὅρκο του!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.