Εὐχαριστῶ γιὰ τὶς κάρτες!
Εὐτυχισμένο τὸ νέο ἔτος!

Ἑρρῖκος Ἴψεν πρὸς ἄγνωστο παραλήπτη (02/01/1901)