Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ρωμαῖος ἀριστοκράτης.
Ρήση: Κάνουν πλάκα μὲ τὰ δίκαια καὶ συμφέροντά μας!/ Οἱ ἰσχυροὶ τολμᾶνε πάντοτε νὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν.

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.