Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ρωμαῖος ἀριστοκράτης.
Ρήση: Κάθε χαρά, ποὺ μοῦ ᾿ρχεται, τὴ γεύομαι -κι ἂς πάρουνε…/ ὅλα μετὰ τὸ δρόμο τὸ δικό τους!

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.