Ἔργο: Οἱ πολεμιστὲς στὸ Χέλγκελαντ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τέσσερεις πράξεις.
Ἰδιότητα: Ὁ νεώτερος υἱὸς τοῦ Ἔρνουλφ.
Ρήση: Τὴ χειρότερη πράξη ποὺ μπορεῖ κάποιος νὰ κάνῃ, τὴν ξεστόμισες ἐδῶ γιὰ τὸν πατέρα μου!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.