Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Εἴδωλο τοῦ νεκροῦ Ρωμαίου δικτάτορος.
Ρήση: Ἄλαλοι νὰ μὲ τρέμουνε… ὡσὰν μετέωρο/ πὄρχεται-φεύγει κ᾿ αἴνιγμα ἀπομένει…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.