Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Ὁ υἱὸς τοῦ μεγαλέμπορου.
Ρήση: Ἔχω ἐπιτέλους μπρὸς στὰ μάτια μου τὴν ἀποστολὴ ποὺ γιὰ χάρη της ζῶ.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.