Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Ὁπλαρχηγός, διεκδικητὴς τοῦ θρόνου.
Ρήση: Ὁ Ἴνγκε Μπῶρσσεν, ὁ πατέρας μου, εἶχε γίνει νόμιμα βασιλεὺς τῆς Νορβηγίας.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.