Ἔργο: Ἡ γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Συγγενὴς τῆς Μάργκριτ καὶ τῆς Σίγκνε.
Ρήση: Κορῶνα-γράμματα ἡ ζωή μου!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.