Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Σύζυγος τοῦ Γιάλμαρ.
Ρήση: Ἐδῶ – μάρτυς μου ὁ Θεός – δὲ βρομάει κανένας βοῦρκος, κύριε Βέρλε!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.