Ἔργο: Ἡ Λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Σουηδὸς διοικητής.
Ρήση: Αὐτὴ ἡ ἐπιχείρηση μᾶλλον θὰ μᾶς βγῆ σὲ μεγάλο κακό…

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.