Ἔργο: Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ: Δραματικὴ ποίηση σὲ μιὰ πράξη
Ἰδιότητα: Βίκινγκ.
Ρήση: Οἱ νεκροὶ μποροῦν νὰ περιμένουν…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.