Ἔργο: Ἡ νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ: Νεραϊδοκωμῳδία σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Φοιτητής.
Ρήση: Ἕνα ἐξαιρετικὰ εὐφυὲς παιδί..- μεγάλωσα κ᾽ ἔλαβα τὰς καθαρωτέρας ἐθνικὰς ἐπιδράσεις… Ὁ πατέρας μου ἦταν μαγαζάτορας στὴν ὕπαιθρο, βλέπετε…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.