Ἔργο: Ἡ νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ: Νεραϊδοκωμῳδία σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Φοιτητὴς καὶ γυιὸς τῆς κυρίας Μπὲργκ ἀπὸ τὸν πρῶτο γάμο.
Ρήση: Κανείς δὲν κοιμᾶται τὴ Νύχτα τ᾽ Ἁγιαννιοῦ…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.