Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Μισθωμένος σερβιτόρος τοῦ μεγαλεμπόρου Βέρλε.
Ρήση: Οὔτε ποὔξερα πρωτύτερα ὅτι ὁ μεγαλέμπορος Βέρλε ἔχει γυιό.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.