Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Υἱὸς τοῦ τέως στρατιωτικοῦ· φωτογράφος.
Ρήση: Δέν ξέρω γιατὶ πρέπει ἐγώ νὰ φροντίζω γιὰ τὴ διασκέδαση ὅλων, ὅταν βρίσκωμαι σὲ μιὰ παρέα· ἂς νοιαστοῦν οἱ ὑπόλοιποι.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.