Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Τέως στρατιωτικός.
Ρήση: Τὸ δάσος… ἐ κ δ ι κ ε ῖ τ α ι.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.