Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ρωμαῖος ἀριστοκράτης.
Ρήση: Ναί, νὰ πιοῦμε, νὰ γλεντήσουμε!/ Γιὰ πόσο ἀκόμα θὰ μποροῦμε;..

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.