Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: σύζυγος τοῦ Λευκίου Κατιλίνα.
Ρήση: Ζῶ γιὰ νὰ γύρῃς στὸ στῆθος μου καὶ νὰ πεθάνῃς…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.