Ἱστότοπος γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Ἴψεν

καὶ τὴ σειρὰ Ἴψεν

μετάφραση-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος

Ὁ ἱστότοπος εἶναι ὑπὸ κατασκευή. Σύντομα, θὰ φιλοξενῇ χρήσιμο ὑλικὸ γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Νορβηγοῦ δραματουργοῦ. Τὸ ὑλικὸ θ’ ἀντλῆται ἀπ’ τὴ σειρὰ Ἴψεν, ποὺ συνεχίζεται ἀπ’ τὶς ἐκδόσεις τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου καὶ φιλοδοξεῖ νὰ συμπεριλάβῃ τὰ ἔργα τοῦ δημιουργοῦ (δράματα, πεζά, λυρικὴ ποίηση), μεταφρασμένα ἀπ’ τὴ Νορβηγική, ὑπομνηματισμένα καὶ μὲ τὶς ἀναγκαῖες κριτικὲς ἀναλύσεις, καθὼς κι ἀπ’ τὴ Διέλευση, τὸ προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θ. Παπαδημητρόπουλου.

ibsen-gr-λογότυπος

ερρίκος-ίψεν-λαίδη-ίνγκερ-ibsen.gr

Κυκλοφόρησε Ἡ Λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ· μετάφραση-ὑποσημειώσεις-προλογικά-ἐπιλογικά: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος.

ερρίκος-ίψεν-η-νύχτα-τ-αγιαννιού-ibsen.gr

Κυκλοφόρησε ἡ Νόρμα ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ ἡ ἀγάπη· μετάφραση-ὑποσημειώσεις-προλογικά-ἐπιλογικά: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος.

ερρίκος-ίψεν-η-νύχτα-τ-αγιαννιού-ibsen.gr

Κυκλοφόρησε Ἡ νύχτα τ᾽ Ἁγιαννιοῦ· μετάφραση-ὑποσημειώσεις-προλογικά-ἐπιλογικά: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος.