Ἱστότοπος γιὰ τὸ ἔργο καὶ τὴ ζωὴ τοῦ Ἴψεν

μετάφραση-σχολιασμός-ἐπιμέλεια: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος

Τὸ ὑλικὸ ἀντλεῖται ἀπ’ τὴ σειρὰ Ἴψεν τῶν ἐκδόσεων Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, ποὺ φιλοδοξεῖ νὰ συμπεριλάβῃ τὰ ἔργα τοῦ δημιουργοῦ (δράματα, πεζά, λυρικὴ ποίηση), μεταφρασμένα ἀπ’ τὴ Νορβηγική, ὑπομνηματισμένα καὶ μὲ τὶς ἀναγκαῖες κριτικὲς ἀναλύσεις, καθὼς κι ἀπ’ τὴ Διέλευση, τὸ προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θ. Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου.

Περιηγηθῆτε στὸ πολυμεσικὸ χρονολόγιο γιὰ τὸν Ἑρρῖκο Ἴψεν.

Τὸ ἱστολόγιο τοῦ ibsen.gr

Ἰψενικὴ βιβλιογραφία