Ἱστότοπος γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Ἴψεν

καὶ τὴ σειρὰ Ἴψεν

μετάφραση-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος

Ὁ ἱστότοπος εἶναι ὑπὸ κατασκευή. Σύντομα, θὰ φιλοξενῇ χρήσιμο ὑλικὸ γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Νορβηγοῦ δραματουργοῦ. Τὸ ὑλικὸ θ' ἀντλῆται ἀπ' τὴ σειρὰ Ἴψεν, ποὺ συνεχίζεται ἀπ' τὶς ἐκδόσεις τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου καὶ φιλοδοξεῖ νὰ συμπεριλάβῃ τὰ ἔργα τοῦ δημιουργοῦ (δράματα, πεζά, λυρικὴ ποίηση), μεταφρασμένα ἀπ' τὴ Νορβηγική, ὑπομνηματισμένα καὶ μὲ τὶς ἀναγκαῖες κριτικὲς ἀναλύσεις, καθὼς κι ἀπ' τὴ Διέλευση, τὸ προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θ. Παπαδημητρόπουλου.

Ibsen.gr logo

Κυκλοφόρησε Ἡ Λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ· μετάφραση-ὑποσημειώσεις-προλογικά-ἐπιλογικά: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος.

Κυκλοφόρησε Ἡ νύχτα τ᾽ Ἁγιαννιοῦ· μετάφραση-ὑποσημειώσεις-προλογικά-ἐπιλογικά: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος.

Κυκλοφόρησε ἡ Νόρμα ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ ἡ ἀγάπη· μετάφραση-ὑποσημειώσεις-προλογικά-ἐπιλογικά: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος.